Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2017

ahh
14:31
1907 1aea 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viastonerr stonerr
ahh
14:31
Reposted fromFlau Flau viaDeva Deva
ahh
14:30
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
Reposted fromdreams-come-true dreams-come-true viastonerr stonerr
ahh
14:30
Nie przesadzaj. Świat się nie kończy. To tylko turbulencje. Samolot jest bezpieczny. Ma dobrego pilota. Siedzisz na właściwym miejscu. Trafiłeś po prostu na powietrzny wir. Poczekaj. To minie.
— Regina Brett - Bóg nigdy nie mruga
Reposted frompapiertiger papiertiger viastonerr stonerr

November 24 2017

ahh
14:34
8728 370f
Reposted fromhagall hagall viaSilentForest SilentForest
ahh
14:33
8753 89b0
Reposted fromhagis hagis viaSilentForest SilentForest

November 23 2017

11:38
5704 9c90
Reposted fromilikepeeinggrls ilikepeeinggrls

November 22 2017

ahh
15:26
15:26
0765 321b
Reposted fromborg-princess borg-princess viaturquoise turquoise
ahh
15:25
Reposted frombiru biru viastonerr stonerr
15:22
1885 4251 500

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

15:20
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viastonerr stonerr
15:20
1483 f058 500
Reposted fromclitoris clitoris viastonerr stonerr
ahh
15:13
9685 f280
Reposted fromsavatage savatage viapulchritudo2 pulchritudo2
ahh
15:12
2914 e204 500

November 21 2017

12:41
9882 1357 500
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viastonerr stonerr

November 20 2017

ahh
15:41
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viastonerr stonerr
ahh
15:41
0733 fe58
Reposted fromhagis hagis viastonerr stonerr

November 06 2017

ahh
16:17
8934 afd3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaturquoise turquoise
ahh
16:17
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl