Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

ahh
18:11
5578 17a9 500
avoid gurus, follow plants
Reposted fromstonerr stonerr

October 17 2017

ahh
16:07
7965 90f2 500
Reposted fromhagis hagis viasztukamatorka sztukamatorka

October 16 2017

ahh
13:11
Reposted fromfelicka felicka viastonerr stonerr
ahh
13:11
0496 531d
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viastonerr stonerr

October 11 2017

19:20
9805 e42f 500

1000drawings:

Unrequited love by Mozza

14:20
9514 cd85
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viastonerr stonerr

October 10 2017

ahh
15:33
2446 2fe9
ahh
15:28
Seks jest zbyt ważny by uprawiać go z byle kim.
— Nicholas Sparks
15:27
4144 17e5
ahh
15:27
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viastonerr stonerr
15:26
7767 c276 500

llesim:

Devil Do

just little thing for fun

Reposted fromrabbivole rabbivole viasztukamatorka sztukamatorka
ahh
15:14
2871 bb23 500
one
Reposted fromsponzy sponzy viastonerr stonerr

September 21 2017

ahh
14:32
8825 1488 500
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat viacarly carly
ahh
14:13
ahh
14:12
6187 c296 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viastonerr stonerr
ahh
14:11
4807 6182 500
Reposted fromtimetolove timetolove viastonerr stonerr
ahh
10:57
8840 b4de
Reposted fromGIFer GIFer viaKobajashi Kobajashi
10:48
6628 f774 500
Reposted fromsexxx sexxx viapulchritudo2 pulchritudo2
ahh
10:30
Reposted fromtgs tgs
ahh
10:18
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl