Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

ahh
08:43
6457 2722 500
all your problems
Reposted fromstonerr stonerr viasztukamatorka sztukamatorka
ahh
08:40
ahh
08:37
6154 42f5 500
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaSilentForest SilentForest
ahh
08:35
(...) czasem nie wiemy, czego szukamy, póki tego nie znajdziemy.
— Alexandra Bracken, W sidłach losu
Reposted frommefir mefir viastonerr stonerr
08:35
3367 adf8
Reposted fromshitsuri shitsuri viastonerr stonerr

June 23 2017

11:21
7460 0e72

the-tinymermaid:

nothing is permanent, the art of letting go

11:19
3628 8395 500
Reposted fromSzaryOptymista SzaryOptymista viastonerr stonerr
ahh
11:19
Nie możesz w związku kalkulować "za" i "przeciw". Miłość to nie matematyka. Jest uczuciem, które łączy dwie dusze, patrzące w tym samym kierunku. To oaza szczęścia i spokoju, w której dwie połowy często całkiem innego owocu, tworzą jedną drużynę, stojącą naprzeciw wszystkiemu - ramię w ramię.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastonerr stonerr
ahh
11:17
1482 4962 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viastonerr stonerr

June 22 2017

ahh
12:38
Reposted fromherrkammer herrkammer viasaper saper
ahh
12:37


Kliknij i zobacz więcej!


Kliknij i zobacz więcej!


Kliknij i zobacz więcej!


Kliknij i zobacz więcej!


Kliknij i zobacz więcej!


Kliknij i zobacz więcej!


Kliknij i zobacz więcej!
— Roa amazing wall art
Reposted fromlouve louve viasaper saper
ahh
11:27
5282 c0ff
Reposted fromrenirene renirene viastonerr stonerr
ahh
11:27
0155 79f3 500
universe expressing itself as a human
Reposted fromspiritual spiritual viastonerr stonerr
10:44
2857 3fa6 500

catherinepapeillustration:

“Speak to me of calmer seas”

Illustration, pencil+digital.

ahh
10:40
4822 5d5d 500
Reposted fromkaiee kaiee viastonerr stonerr
ahh
09:44
Miłość jest kombinacją podziwu, szacunku i namiętności. Jeśli żywe jest choć jedno uczucie, nie ma o co robić szumu. Jeśli dwa, może to nie mistrzostwo świata, ale blisko.Jeśli wszystkie trzy, to śmierć jest niepotrzebna - trafiłeś do nieba za życia.
— William Wharton
Reposted fromyourtitle yourtitle viatytuteraz tytuteraz
ahh
08:53
7002 2885
Photographers with their famous photos. Bit(e) of history. (via 9gag.com)
Reposted fromeltoro eltoro viainspiration inspiration

June 11 2017

ahh
20:38

podsłuch dnia.

"Dbaj o swoje ciało - to jedyne miejsce w którym musisz mieszkać".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viastonerr stonerr
ahh
20:38
A więc milczymy, 
myśląc o sobie z daleka.
— Ewelina Kosik
Reposted frombeatkazz beatkazz viastonerr stonerr
ahh
16:04
Czołem :)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl